Privacy - Kasteel de Schans

Wat betekent de nieuwe privacywet - Avg-?

Vanaf 25 mei beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde regels. In ons Privacy Statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die verwerken

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als u een cursus volgt of u inschrijft op de nieuwsbrief van Kasteel de Schans of als u contact met ons hebt. Denk b.v. aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer is een persoonsgegeven. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

Dit bedoelen we met verwerken:

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat we kunnen doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De `Wet Algemene  Verordening Gegevensbescherming (AVG) noemt bij verwerken: 'het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.'

Kasteel de Schans registreert persoonsgegevens om aan onze opdrachtgever (trainers) de afgesproken dienstverlening te bieden. De persoonsgegevens worden uitsluitend ontvangen door rechtstreekse invoer of aanlevering door de cursist. of door trainer.

Cursisten:

Cursisten van Kasteel de Schans zijn personen  die haar/hun persoonsgegevens delen in opdracht van  trainers (verwerkersverantwoordelijke, die cursus geven en die door  Kasteel de Schans  worden gefaciliteert in administratie. afhandeling, verblijf en trainingsfaciliteiten).

Elektronische gegevens:

Alle klanten hebben toegang tot hun/haar  elektronische gegevens door het aanmaken van persoonlijk account binnen de CRM applicatie.

Bijzondere persoonsgegevens

Cursuscentrum de Schans is een ontmoetingsplek voor persoonlijke ontwikkeling die veiligheid en bedding biedt en waar je als mens welkom voelt. Wij bieden begeleidingsvormen aan waarin je in vrijheid kunt leren en ervaren wie je bent en dat je mag zijn wie je bent. Met respect voor je eigen grenzen en die van anderen kun je bij ons onderzoeken wat jouw bestaan zin geeft en hoe je dat in jouw leven vorm geeft. Om deze veilgheid te kunnen bieden geven wij onze cursisten de gelenheid om de trainers te informeren over zaken die kunnen bijdragen om deze veiligheid te bieden: Zoals mMedische , psychische en voedingsgegevens.die u zelf mat ons wilt delen. Deze gegevens worden 1 jaar na afloop van de cursus vernietigd.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om een prettig een veilig verblijf te garanderen alsmede de trainers die gebruik maken van onze diensten te ondersteunen bij de adminstratieve afhandeling van de curssusen. Waaronder het organiseren, facturen en verblijf op onze lokatie.

Het is van teopassing op cursisten die  een overeenkomst aangegaan met de bij Kasteel de Schans  aanges;loten trainers en derhalve voor het verwerken van persoonsgegevens door Kasteel de Schans, Dit gebaseerd op de wettelijke grondslag: "De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst". In het geval abboneren op de ontvangst van de nieuwsbrief van Kasteel de Schans is dit gebasserd 0p de wettelijke grondglag:" Het geven van toestemming. door betrokkene(n)""

Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met u opnemen.
 • U e-mails sturen vanuit de Kasteel de Schans voor het maken van afspraken
 • Uw aanvraag voor of wijziging tot toegang van decursus beoordelen en regelen.
 • Onze cursisten factureren en andere financiële opdrachten uitvoeren.
 • Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.
 • Uw producten beheren.

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u, van ons en van al onze cursisten.. Daarom gebruiken we uw persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen.

 • We kunnen uw toegang tot de cursus blokkeren of u waarschuwen als de data niet goed wordt gebruikt
 • We kunnen helpen als we denken dat het even tegenzit.
 • We onderzoeken vooraf goed wie u bent.
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd
 • Gedrag van fraudeurs proberen te herkennen zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.
 • Zorgen voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden en rollen binnen de aanmeld applicatie. We investeren in middelen die u en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit.

We houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website of apps die op maat zijn gemaakt voor jou. Of met gepersonaliseerde advertenties op apps en sites van andere partiun en social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig.

Dit kunnen we doen:

 • We bekijken welke producten u al wel gebruikt en welke niet.
 • We verzamelen u keuzes en zoekopdrachten als u bijvoorbeeld onze webpagina’s of apps bezoekt en e-mails zoals de nieuwsbrief opent. En die analyseren we. Zo heb u mogelijk interesse in producct... als u een pagina over het product bezoekt.
 • We analyseren u betalingsgedrag. Staat er bijvoorbeeld een groot bedrag op u Betaalrekening? Dan kunnen we een spaarrekening bij u onder de aandacht brengen.
 • We kunnen de gegevens die we zelf hebben verzameld, combineren met persoonsgegevens én algemene gegevens van andere bronnen.
 • We kunnen uw versleutelde persoonsgegevens gebruiken om u op social media interessante en relevante informatie te laten zien.
 • We kunnen u ook aanbiedingen doen van partiun met wie we nauw samenwerken zoals het Rijksmuseum.
 • Wil u liever geen persoonlijke aanbiedingen ontvangen? Geen probleem, Neem contact met ons op!

Voor onze organisatie gelden allerlei wettelijke verplichtingen. Wil u bij ons b.v. uw inlogcode regelen? Dan gaan we:

 • U identificeren als klant (identificatieplicht): we controleren of u echt bent wie u zegt te zijn; maar ook.
 • Wettelijke bewaartermijnen van uw gegevens inregelen
 • Uw persoonsgegevens geven aan organisaties die van de wet sommige gegevens bij Kasteel de Schans mogen opvragen. Denk aan: de Belastingdienst: of Justitie: bij financiële fraude, Inlichtingendienst: bij terrorisme, Toezichthouders: als zij onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of naar bepaalde (groepen) klanten.

We gebruiken persoonsgegevens ook om zaken veel persoonlijker te maken. Dat doen we door ze te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Daarin willen we echt vooroplopen. Want daarmee helpen we jou verder. Of dat nu privé of zakelijk is. Zo kunnen we:

 • De oorzaak van klachten oplossen, pagina’s en formulieren op de website verbeteren en processen versnellen.
 • De beveiliging verbeteren.
 • Meten hoe klanten onze diensten gebruiken en  als dat nodig is: dingen verbeteren.
 • Nieuwe diensten ontwikkelen.
 • Rapportages maken van onze analyses en inzichten en daarmee informatiediensten op geaggregeerd niveau leveren.
 • We proberen gedrag van fraudeurs te herkennen zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.

Van wie hebben we persoonsgegevens?

We hebben persoonsgegevens van onze medewerkers, cursisten en de medewerkers van onze trainers

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken.

Met u persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met u opnemen.
 • Onderzoeken of u klant bij ons bent
 • Uw aanvraag voor of wijziging van een ander product beoordelen en regelen.
 • Onze financiële opdrachten uitvoeren.
 • Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.
  De persoonsgegevens worden alleen door gebruikers gewijzigd of door medewerkers van Kasteel de Schans en op verzoek van trainers. Het gaat hierbij enerzijds om namen, adressen en woonplaatsen, met mogelijk een aanvullend gegeven, maar in principe niet verschillend van de gegevens in een ‘telefoonboek’. Anderzijds gaat het om voor de opdracht noodzakelijke aanvullende gegevens, . Er worden niet meer gegevens door een opdrachtgever aan Kasteel de Schans verstrekt dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. Een opdrachtgever is daarbij verplicht om deze doorzending van persoonsgegevens te melden.
 • Uw producten beheren.

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u, van ons en van al onze klanten.. Daarom gebruiken we uw persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen.

We houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website of apps die op maat zijn gemaakt voor jou. Of met gepersonaliseerde advertenties op apps en sites van andere partiun en social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig.

Dit kunnen we doen:

 • We bekijken welke producten u al wel gebruikt en welke niet.
 • We verzamelen u keuzes en zoekopdrachten als u bijvoorbeeld onze webpagina’s of apps bezoekt en e-mails zoals de nieuwsbrief opent. En die analyseren we. Zo heb u mogelijk interesse in producct... als u een pagina over het product bezoekt.
 • We analyseren u betalingsgedrag. Staat er bijvoorbeeld een groot bedrag op u Betaalrekening? Dan kunnen we een spaarrekening bij u onder de aandacht brengen.
 • We kunnen de gegevens die we zelf hebben verzameld, combineren met persoonsgegevens én algemene gegevens van andere bronnen.
 • We kunnen uw versleutelde persoonsgegevens gebruiken om u op social media interessante en relevante informatie te laten zien.
 • We kunnen u ook aanbiedingen doen van partiun met wie we nauw samenwerken zoals het Rijksmuseum.
 • Wil u liever geen persoonlijke aanbiedingen ontvangen? Geen probleem, Neem contact met ons op!

Voor onze organisatie gelden allerlei wettelijke verplichtingen. Wil u bij ons u cursus regelen? Dan gaan we bijvoorbeeld:

 • u identificeren als u klant bij ons wordt (identificatieplicht): we controleren of u echt bent wie u zegt te zijn.
 • uw persoonsgegevens geven aan organisaties die van de wet sommige gegevens bij  Kasteel de Schans  mogen opvragen. Denk aan: de Belastingdienst: of Justitie: bij financiële fraude, Inlichtingendienst: bij terrorisme, Toezichthouders: als zij onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of naar bepaalde (groepen) klanten.

Verwerking van persoonsgegevens die door hun aard in de categorie "Bijzondere Persoonsgegevens" zijn verboden. In onze administratie worden gegevens over de gezondheid en diee teisen  van cursisten  vastgelegd. Deze gegevens vallen in deze categorie. Echter dit verbod vervalt wanneer u deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekt.

 • In onze organiatie is het geregeld dat deze gegevens alleen intern verwerkt kunnen worden

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van jou,van ons, van al onze klanten en de ...... sector. Daarom gebruiken we u persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen. Dit merk u bijvoorbeeld:

 • We kunnen toegang blokkeren of u waarschuwen als de de data niet goed wordt gebruikt
 • We kunnen helpen als we denken dat het even tegenzit.
 • We onderzoeken vooraf goed wie u bent.
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd
 • Gedrag van fraudeurs proberen te herkennen zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.
 • Zorgen voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden,  En we investeren in middelen die jou en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit. .

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van jou,van ons, van al onze klanten en de ...... sector. Daarom gebruiken we u persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen. Dit merk u bijvoorbeeld:

 • We kunnen toegang blokkeren of u waarschuwen als de de data niet goed wordt gebruikt
 • We kunnen helpen als we denken dat het even tegenzit.
 • We onderzoeken vooraf goed wie u bent.
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd
 • Gedrag van fraudeurs proberen te herkennen zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.
 • Zorgen voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden,  En we investeren in middelen die jou en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit. .

Bewaartermijnen:

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we u gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. De bewaartermijn eindigt na 7 jaar voor fiscale gegevens en  1  jaar voor cursusgegevens na  beëindiging overeenkomst tussen opdrachtgever en Kasteel de Schans..

Vragen over privacy bij Kasteel de Schans

info@kasteeldeschans.com

Kasteel de Schans

0032 (0) 89 - 62 92 62


©copyright 2019 Kasteel de Schans in samenwerking met Triple-B Consultancy